کابل power رایانه

کابل power رایانه

قیمت: 31,000 تومان

مشخصات: 

 

کابل power مخصوص رایانه