کابل power رایانه

کابل power رایانه

قیمت: 42,000 تومان

مشخصات: 

 

کابل power مخصوص رایانه