کابل پرینتر طول 3 متر

کابل پرینتر طول 3 متر

ناموجود

مشخصات:

 

کابل جهت برقراری ارتباط بین انواع پرینتر و رایانه