کابل پرینتر طول 3 متر

کابل پرینتر طول 3 متر

قیمت: 46,000 تومان

مشخصات:

 

کابل جهت برقراری ارتباط بین انواع پرینتر و رایانه