کابل VGA مخصوص مانیتور

کابل VGA مخصوص مانیتور

ناموجود

مشخصات: 

کابل VGA مخصوص مانیتور