کابل VGA طول ( 20 متر )

کابل VGA طول ( 20 متر )

قیمت: 449,000 تومان

مشخصات:

 

کابل VGA مخصوص کامپیوتر طول ( 20 متر )