کابل رابط 30 سانتی متر USB

کابل رابط 30 سانتی متر USB

قیمت: 24,000 تومان

مشخصات:

 

طول کابل: 30 سانتیمتر

 

قابلیت: دو سر مادگی