کابل افزایش طول USB پرومکس شیشه ای

کابل افزایش طول USB شیشه ای

قیمت: 83,500 تومان
قیمت برای شما: 39,000 تومان

مشخصات:

 

قابلیت: افزایش طول 

 

طول: 1.5 و 5 متر