کابل شبکه وی نت 2 متری کت6-Vnet Cat6 Patch Cord Cable 2M

کابل شبکه وی نت 2 متری کت6-Vnet Cat6 Patch Cord Cable 2M

قیمت: 37,000 تومان

مشخصات:

 

کابل شبکه وی نت به طول 2 متر