تبدیل otg Type-c مدل USB 3.0 پک 10 تایی

تبدیل otg Type-c مدل USB 3.0 پک 10 تایی

ناموجود

مشخصات:

 

تبدیل otg Type-c مدل USB 3.0 پک 10 تایی