کابل شبکه طول 1.5 متر

کابل شبکه طول 1.5 متر

قیمت: 30,000 تومان

مشخصات:

 

کابل شبکه طول 1.5 متر جهت برقراری ارتباط بین مودم و رایانه و...