کابل شبکه طول 5 متر

کابل شبکه طول 5 متر

قیمت: 55,000 تومان

مشخصات:

 

کابل شبکه طول 5 متر جهت برقراری ارتباط بین مودم و رایانه و...