کابل VGA طول ( 10 متر )

کابل VGA طول ( 10 متر )

قیمت: 350,000 تومان
قیمت برای شما: 260,000 تومان

مشخصات:

 

کابل VGA مخصوص کامپیوتر طول 10 متر