کابل VGA طول ( 15 متر )

کابل VGA طول ( 15 متر )

قیمت: 390,000 تومان

مشخصات:

 

کابل VGA مخصوص کامپیوتر طول 15 متر